“Bất thường” tại Đầu tư HP Việt Nam! | Kinh doanh


Tuần qua, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của CTCP Đầu tư HP Việt Nam (mã KDM) đã họp và thống nhất thông qua một loạt nội dung quan trọng.

Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 5 thành viên hội đồng quản trị từ ngày 30/06/2018 gồm:

Ông Nguyễn Ngọc Vinh – Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Quang Huy – Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc

Ông Đỗ Văn Luyện – Thành viên HĐQT

Bà Lại Thị Thùy – Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thu Hằng – Thành viên HĐQT

Thay vào đó, Hội đồng quản trị mới có 3 thành viên, là cổ đông nước ngoài gồm:

Bà Huang Yong Mei – Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc, nắm giữ 21,43% vốn của KDM từ ngày 01/06/2018

Ông Lin Jie Lin – Thành viên HĐQT, nắm giữ 13,56% vốn của KDM

Ông Zhu Zhi Huang – Thành viên HĐQT độc lập.

Ngoài ra, KDM cũng thông qua việc miễn nhiệm trưởng ban, thành viên ban Kiểm soát cũ thay vào đó thành viên, trưởng ban Kiểm soát mới.

Được biết, bà Huang Yong Mei và ông Lin Jie Lin đã hoàn tất mua lại tổng gần 35% vốn điều lệ của KDM từ ngày 01/06/2018. Ở chiều ngược lại nguyên chủ tịch HĐQT và con; nguyên tổng giám đốc, nguyên thành viên HĐQT, nguyên thành viên BKS của KDM đã thoái sạch vốn từ ngày 01/06/2018.

Đại hội thông qua việc rút vốn đầu tư tại một loạt đối tác để đầu tư vào lĩnh vực khác, đối tác khác. Đầu tư HP Việt Nam dự kiến tổng số tiền rút vốn đầu tư là gần 53 tỷ đồng.

Cụ thể, Đầu tư HP Việt Nam sẽ rút vốn khỏi CTCP Đầu tư Thương mại Đại Nam Việt, số tiền rút vốn gần 31 tỷ đồng; Rút vốn đầu tư khỏi CTCP chế biến lâm sản THT với số tiền rút vốn 5,5 tỷ đồng; Rút vốn khỏi CTCP Tư vấn Xây dựng Quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh, số tiền rút vốn gần 7,1 tỷ đồng và rút vốn khỏi Công ty TNHH Công nghiệp và Đầu tư Nam Hà Nội với số tiền rút vốn là 9 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua việc không giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài – nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tối đa 100% vốn điều lệ của Đầu tư HP Việt Nam.

Đầu tư HP Việt Nam cũng sẽ chuyển trụ sở công ty từ Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội về P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội.

Tại ngày 31/03/2018, tổng tài sản của KDM đạt gần 85 tỷ đồng, trong đó có 43 tỷ đồng là đầu tư tài chính dài hạn; 15,3 tỷ đồng hàng tồn kho; 11,1 tỷ đồng khoản phải thu ngắn hạn và 6,7 tỷ đồng tiền. KDM chỉ có khoảng hơn 3 tỷ đồng nợ thuê tài chính.
Nguồn: https://thongtin24h.info, vnexpress, https://daiphongads.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *