‘Chi 200 triệu đồng cho lãnh đạo thôi việc là không hợp lý’


Sở Nội vụ Đà Nẵng sắp trình HĐND thành phố xem xét dự thảo Quy định chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc với mức hỗ trợ cao nhất lên đến 200 triệu đồng. Quy định này nhằm thể hiện quyết tâm của chính quyền Đà Nẵng trong việc đổi mới công tác cán bộ, tạo điều kiện trẻ hóa đội ngũ, thế chỗ cho những cán bộ sắp đến tuổi về hưu và đã chậm chạp, tụt hậu trong công việc.

Tôi không tán thành dự thảo này của Sở Nội vụ Đà Nẵng. Nếu những lãnh đạo tuổi đã cao, làm việc không hiệu quả trong công việc đang đảm trách thì chuyển sang việc khác. Nếu không có năng lực làm việc khác thì cho nghỉ việc. Tại sao phải chi tiền mới chịu về? Tuyển dụng để làm việc nhưng không đáp ứng công việc thì phải nghỉ chứ. Hiện trạng kinh tế nước ta đang thực hiện khẩu hiệu “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” mà.

Nguyen Trai

Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.

Tôi bá» viá»c bác sà công lðáng 6 triá»u, làm tð nhân lðáng 90 triá»u

Làm công chá»c xã lÆ°Æ¡ng chá» 3,7 triá»u Äá»ng nhÆ°ng tôi vẫn hài lòng

Làm công chức xã lương chỉ 3,7 triệu đồng nhưng tôi vẫn hài lòng Đà Nẵng sao phải chi 200 triệu đồng cho lãnh đạo xin thôi việc? - 3


Nguồn: http://daiphongads.com, vnexpress, http://thongtin24h.info

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *