Hóa chất Việt Trì sắp chi hơn 27 tỷ quyết toán cổ tức 2017 | Kinh doanh


20/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HVT) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  29…

15/12/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/11/2017Ngày đăng ký cuối cùng …

12/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng …

23/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn…

22/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

22/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2017Ngày đăng ký…

04/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2017.

17/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

30/12/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 3.139…

12/12/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/11/2016Ngày…

24/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều…

07/11/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì phát hành cổ phiếu thưởng cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/11/2016Ngày đăng ký…

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

07/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án…

19/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

20/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

20/07/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2016Ngày đăng ký cuối…

13/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015 bằng…

29/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì công bố bổ nhiệm bà Triệu Thị Ngọc Giang chức vụ Trưởng…

29/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

29/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03…

22/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

17/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015.

21/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

05/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hiền chức vụ người…

19/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

22/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

22/07/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2015 Ngày giao dịch không…

22/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức 2014 bằng tiền tỷ…

07/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

27/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

26/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

02/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2015 Thời gian họp: Dự kiến tháng 04/2015 Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì…

23/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

30/12/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Thiệu chức vụ chủ tịch HĐQT…

30/12/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì công bố bổ nhiệm ông Lê Văn Cường chức vụ chủ tịch HĐQT…

18/11/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì công bố tái bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 18/11/2014:- Bà…

22/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

15/08/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì Trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2014Ngày giao dịch không…

23/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

10/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2013 tỷ…

24/05/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Thời gian họp: 8:00, ngày 24…

24/05/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

22/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

02/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh…

22/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

30/12/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

01/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. File gốc

30/08/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì chính thức giao dịch 614.560 cổ phiếu niêm yết bổ sung vào…

10/07/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HVT: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2013 3. Lý do và mục đích:…

19/06/2013

Phát hành cổ phiếu

HVT: Phát hành cổ phiếu 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2013 3. Lý do và mục đích: * Trả cổ…

22/03/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu gốc

13/11/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 3/2012

21/05/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HVT: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/05/2012 3. Lý do và…

20/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

03/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

03/01/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/01/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29…

27/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

08/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

01/06/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2011

12/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HVT: Trả cổ tức bằng tiền mặt – Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2011 – Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2011 – Lý do và mục đích:…

08/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

HVT: Nghị quyết 2011Link download

22/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HVT) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 – Ngày đăng ký cuối cùng : 01/03/2011 – Ngày giao dịch không hưởng quyền …

21/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

17/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010
(Theo hnx)

09/12/2010

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HVT) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao…

01/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010
(Theo hnx)

24/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

13/08/2010

Phát hành cổ phiếu

HVT – 17/08/2010: Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. 1. Trả cổ tức năm tài chính 2009 bằng cổ phiếu – Tỷ lệ thực hiện: 11%…

28/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2010
(Theo: hnx.vn)

12/07/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên (HTV) công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ với nội dung như…

27/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

27/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010  Thời gian: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 22/03/2010 đến ngày 27…

08/05/2009

Niêm yết mới

Căn cứ công văn số 204/CV-HCVT ngày 22/4/2009 của CTCP Hoá chất Việt Trì, Trung tâm GDCK Hà Nội thông báo về ngày giao dịch chính thức cổ phiếu HVT tại Trung tâm GDCK Hà Nội  như sau:…
Nguồn: https://thongtin24h.info, vnexpress, https://daiphongads.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *