Eximland thoát lỗ và có lãi 3,8 tỷ đồng trong quý I/2018 | Kinh doanh


Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 75% so với cùng kỳ 2017 và đạt 35,6 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán giảm khiến lợi nhuận gộp tăng 1,35 lần lên mức 9,2 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng tương đương cùng kỳ 2017 là 1,8 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiêp cũng giảm 13% còn 4,5 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận trước thuế của Eximland trong quý I/2018 đạt gần 3,8 tỷ đồng so với cùng kỳ 2017 lỗ tới 3 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2018, tổng tài sản của Eximland giảm 2,5% so với đầu năm nay xuống còn 674 tỷ đồng.

Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm tới 46%, đạt 308 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 52% và hàng tồn kho chiếm 43%.

Tài sản dài hạn của công ty chủ yếu là bất động sản đầu tư chiếm tới 37% và đạt 137 tỷ đồng, không tăng so với đầu năm 2018.
Nguồn: https://thongtin24h.info, vnexpress, https://daiphongads.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *