Doanh nghiệp 24h: Xuất hiện doanh nghiệp đầu tiên bị kiểm toán lưu ý vì…quá ít nhân viênKiểm toán viên chỉ ra trong năm 2017, số lượng nhân viên của Công ty Cổ phần An Trường An chỉ 7-10 người bao gồm cả Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát.


Nguồn: https://thongtin24h.info, vnexpress, https://daiphongads.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *