Doanh nghiệp 24h: Dầu Tường An lên kế hoạch ra sao cho năm 2018?HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 24%, thay đổi với kế hoạch trước đó là tỷ lệ 16%. Kế hoạch năm 2018 là doanh thu đạt 5.100 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với năm 2017.


Nguồn: https://thongtin24h.info, vnexpress, https://daiphongads.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *