CTCP Than Miền Trung bị phạt 50 triệu đồng | Kinh doanh


20/04/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Miền Trung (CZC) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng …

09/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Miền Trung (CZC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng : 23/03/2018Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sauĐịa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sauNội dung họp: + Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2017;+ Thông qua báo…

08/03/2018

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

26/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Miền Trung (CZC) công bố nghị quyết HĐQT về việc sáp nhập Phòng Điều độ sản xuất…

18/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

10/05/2017

Thay đổi Tên/Ticker

Công ty Cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin công bố thay đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Than…

05/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Đoàn Mạnh Linh chức vụ Người được ủy…

05/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2017Ngày đăng ký…

28/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

05/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2017Thời gian họp…

31/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

12/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt công nhận Công ty Cổ…

21/11/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu được đăng ký giao…

20/06/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin trả cổ phiếu thưởng cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/06/2016Ngày đăng ký…

01/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Huỳnh Sinh chức vụ Người CBTT thay…

15/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

15/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016Thời gian họp: 08h00, ngày…

11/04/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2016Ngày giao dịch…

25/02/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

24/07/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Than Miền Trung – TKV tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/07…

09/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Miền Trung – TKV công bố bổ nhiệm ông Lê Việt Quang chức vụ ủy viên…

29/05/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Miền Trung – TKV công bố bổ nhiệm ông Lê Minh Đức chức vụ kế toán trưởng…

08/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Miền Trung – TKV tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2015 Ngày giao dịch…

08/05/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

07/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Miền Trung – TKV tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2015 Thời gian và địa điểm thực…

01/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Miền Trung – TKV công bố ông Võ Đức Dũng, phó giám đốc, nghỉ hưu từ ngày…

15/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Miền Trung – TKV công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Anh, kế toán trưởng, làm người…

10/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Miền Trung – TKV công bố bổ nhiệm ông Trần Thế Hiếu giữ chức vụ giám đốc…

10/01/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Than Miền Trung – TKV tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường:
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2014Ngày giao dịch không hưởng…

01/07/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Miền Trung – TKV công bố thay đổi giám đốc.Tải file gốc

10/04/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Miền Trung – TKV tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2014Ngày giao dịch…

15/03/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Than Miền Trung – TKV công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

14/02/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Miền Trung – TKV đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian họp: Công…

10/04/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CZC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2013 3. Lý do và mục đích:…

26/04/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CZC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2012 3. Lý…

20/02/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Miền Trung – TKV thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2012 2. Ngày giao…

05/04/2011

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Than Miền Trung – TKV Chính thức giao dịch cổ phiếu trên thị trường UpcomSố lượng cổ phiếu…

Công ty Cổ phần Than Miền Trung – TKV Chính thức giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom
Số lượng cổ phiếu niêm yết: 2.667.900 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 05/04/2011
Nguồn: https://thongtin24h.info, vnexpress, https://daiphongads.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *