Chứng khoán Đà Nẵng: Lạc quan với thị trường, đặt kế hoạch lợi nhuận tăng… 404%Năm 2017, Chứng khoán Đà Nẵng đạt hơn 12,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Hoạt động tư vấn đóng góp chính vào doanh thu và lợi nhuận của công ty này. Năm nay, Chứng khoán Đà Nẵng đặt kế hoạch lợi nhuận 62,5 tỷ đồng, tăng hơn 404% so với năm 2017.


Nguồn: https://thongtin24h.info, vnexpress, https://daiphongads.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *