Nhiều đối tượng sắp được cấp tín dụng vượt giới hạn


Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 13 quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Mức cấp tín dụng tối đa này áp dụng đối với một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan theo quy định tại khoản 1, 2, 7 điều 128 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung). Thủ tướng sẽ là người xem xét, quyết định.

Theo đó, điều kiện để xem xét cấp tín dụng vượt giới hạn được quy định cụ thể như sau. Khách hàng đáp ứng đủ điều kiện cấp tín dụng theo quy định của pháp luật, không có nợ xấu trong 3 năm gần nhất liền trước năm đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn. Song song đó, khách có hệ số nợ phải trả không quá ba lần vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của khách hàng tại thời điểm gần nhất với thời điểm đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn.

Việc cấp tín dụng vượt giới hạn được kỳ vọng sẽ tạo ra sự linh động cho các ngân hàng cũng như những đối tượng ưu tiên. Ảnh: PV.

Việc cấp tín dụng vượt giới hạn được kỳ vọng sẽ tạo ra sự linh động cho các ngân hàng cũng như những đối tượng ưu tiên. Ảnh: PV.

Khách hàng có nhu cầu vốn để thực hiện các dự án, phương án sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thuộc một trong các trường hợp xác định trong quyết định trên.

Đó là, triển khai các dự án, phương án có ý nghĩa kinh tế – xã hội quan trọng, cấp thiết nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ nhu cầu thiết yếu của đời sống nhân dân thuộc các ngành, lĩnh vực: điện, than, dầu khí, xăng dầu, giao thông, vận tải công cộng và các lĩnh vực khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ từng thời kỳ.

Hoặc khách hàng vay vốn triển khai các chương trình, dự án đầu tư được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư; đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích theo nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ.

Dự án, phương án đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn đã được tổ chức tín dụng thẩm định là đảm bảo khả thi, khách hàng có khả năng trả nợ và quyết định cấp tín dụng; đáp ứng các quy định hiện hành về đầu tư và xây dựng, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Quyết định trên cũng nêu các điều kiện tổ chức tín dụng phải đáp ứng khi thực hiện cơ chế này. Với cơ chế mới này sẽ tạo thêm điều kiện chủ động và linh hoạt hơn cho các tổ chức tín dụng, cũng như các đối tượng vay vốn thuộc các lĩnh vực nêu trên.

Trước khi có quyết định trên, việc cho vay của các tổ chức tín dụng phải tuân thủ giới hạn, xác định cụ thể trong Thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan không được vượt quá 25% vốn tự có của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 25% vốn tự có của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan không được vượt quá 50% vốn tự có của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Lệ ChiNguồn : https://thongtin24h.info, vnexpress, https://daiphongads.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *