Cha đẻ Litecoin bán hết tiền ảo
Charlie Lee – người tạo ra tiền ảo lớn thứ 5 thế giới – đã bán hết Litecoin khi giá tăng tới 75 lần năm nay.


Nguồn: Báo Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *