10 tỷ phú kiếm "đậm" nhất năm 2017Tổng số tài sản tăng thêm trong năm của 10 tỷ phú này là 204 tỷ USD, vượt xa mức tăng 74,7 tỷ USD năm 2016.


Nguồn: Báo Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *