Ông Hồ Hùng Anh xin từ nhiệm Phó Chủ tịch Tập đoàn MasanCTCP Tập đoàn Masan (mã MSN) vừa thông báo trên HoSE về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).


Nguồn: http://daiphongads.com, vnexpress, http://thongtin24h.info

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *